BIBLIODRAMA HÖSTEN 2023 ”Möt Gud”

Här kommer ett nytt erbjudande att vara med på Bibliodrama, vid tre tillfällen. Alla gånger är separata och oberoende av varandra.

TILLFÄLLE 1: 25 september kl 15–18 Möte med Gud
TILLFÄLLE 2: 26 oktober kl 15–18 Möte med Jesus
TILLFÄLLE 3: 4 december kl 15–18 Möte med helig Ande

Välkommen med vid ett eller flera tillfällen. Anmälan till Camilla senast en vecka innan respektive tillfälle.

Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling och diplomerad bibliodramaledare och Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare.

08 september, 2023