Bibliodrama våren 2022

Här kommer ett nytt erbjudande att vara med på Bibliodrama,
vid tre tillfällen. Alla gånger är separata och oberoende av
varandra. Du får ett möte med tre okända systrar i Bibeln. Vi
närmar oss kvinnorna med inspiration från Charlotte Frycklunds
bok ”Bibelns kvinnor”. I mötet med de bibliska personerna
kan vi spegla oss och komma i kontakt med djupskikten i vår
personlighet. Vi kan låta Bibelns kvinnor utmana oss och hjälpa
oss att få insikter om våra egna liv och Gud.

TILLFÄLLE 1
Ni kommer att få möta Priscilla och det handlar om
frihet att leva livet i olika typer av relationer.
När: 3 februari kl 15-18
Sista anmälan: 27 januari
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3

TILLFÄLLE 2
Ni kommer att få möta Lydia och det handlar om
samtal som bär livet och öppnar portar och sinnen.
När: 31 mars kl 15-18
Sista anmälan: 24 mars
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3

TILLFÄLLE 3
Ni kommer att få möta Susanna och det handlar om
att mötas med ombytta roller, om att ge och ta
emot på oväntade sätt.
När: 16 maj kl 15-18
Sista anmälan: 9 maj
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3

Anmäl er till någon av oss:
Susanne Lindström, församlingspedagog och bibliodramaledare
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se
Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

Alla gånger är separata och oberoende av varandra. Vi erbjuder
frukt och vatten. Vill du ha något annat får du gärna ta med
det. Maxantal vid respektive datum: 12 stycken.

Lerums församling inbjuder tillsammans med Sensus och
Equmeniakyrkan i Lerum till Bibliodrama. Både du som är
nyfiken på Bibliodrama, aldrig har prövat eller som tidigare har
deltagit är varmt välkommen!
”Jag ser Bibliodrama som ett sätt att få liv i berättelserna
genom att kliva in i historien med hela kroppen. De bibliska
orden och scenerna blir behållare för min fantasi och verklighet.
På något sätt blåser vi liv i orden.”
Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs.
Detta är en del av Lerums församlings friskvård för ande, kropp
och själ.

03 februari, 2022