Bibliodrama våren 2024

I vår har Bibliodrama texter om hopp 

Vi människor behöver hopp och ljus i våra liv och det behövs i vårt sam hälle och i vår värld. Tillsammans utforskar vi hur orden kan ge oss hopp  på djupet och hopp för framtiden. Vi erbjuder 3 tillfällen. De är fristående  och man anmäler sig till vart och ett av dem. 

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att  känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser som vi läser om  i Bibeln.  

Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt,  andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både  hjärta och hjärna, både känsla och intellekt. Genom rollspel, improvisatio ner, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. 

I Bibliodrama kan vi använda bibeln, psalmer, sagor och andra texter. Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs. 

Med hjälp av bibeltexter från Efesierbrevet (Bibel 2000 och  The Message på Svenska) under vårens tillfällen reflekterar vi över vårt  hopp. 

TILLFÄLLE 1 
12 februari kl 15–18 
Tema: Ögonens skärpa och klarhet 
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3 
Sista anmälningsdag: 5 februari 

TILLFÄLLE 2:  
25 mars kl 15–18 
Tema: Fred 
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3 
Sista anmälningsdag: 18 mars 

TILLFÄLLE 3:  
13 maj kl 15–18 
Tema: Styrka och Mod 
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3 
Sista anmälningsdag: 6 maj

Anmäl till någon av oss: 
Susanne Lindström, församlingspedagog och diplomerad  bibliodramaledare 
Telefon: 0302-52 25 79 
Mobil: 070-248 11 70 
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se 
Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57 
SMS: 073-560 63 57 
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se 

INFORMATION OM VARJE TILLFÄLLE: 

Vi erbjuder kaffe/te, smörgås och frukt till självkostnadspris.  (Du kan använda Swish). Vill du ha något annat får du gärna ta med det.  Både du som är nyfiken på Bibliodrama men aldrig har prövat och du som  tidigare har deltagit är varmt välkommen.  

Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs.  

Du får också en bekräftelse på att du anmält dig. Maxantal vid resp datum: 12 stycken

Bibliodramadag i fastan 

Lördag 24 februari 9.00-17.00 
Plats: Prästgården i Algutstorp 
Temat för dagen är den kämpande tron. 

Vad har vi som vi kämpar med i våra liv?
Den kämpande tron påminner oss om att aldrig ge upp. Den här da gen får hjälpa oss att sätta ord på detta och låta hoppet ta plats i våra kroppar.

Ledare: Susanne Lindström, Församlingspedagog i Lerums församling och Diplomerad Bibliodramaledare och Madeleine Dahl, präst

Kostnad: 300 kr, i priset ingår fika och lunch

Anmälan senast 18 februari till
vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se, 0322-73700
I samband med anmälan betalar du deltagaravgiften via Swish: 123 498 34 66. Har du inte Swish så löser vi det! Märk med Bibliodrama 24/2

Boende: För den som önskar övernattning så har Prästgården några gästrum.
För att boka dessa, kontakta madeleine.dahl77@svenskakyrkan.se
Arrangörer: Svenska Kyrkan Vårgårda, Lerums församling, Bibliodramasällskapet i Sverige & Sensus studieförbund

29 januari, 2024