Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er

I naturen börjar våren närma sig med små steg. I kyrkoåret är vi inne i fastan och närmar oss påsk. I denna tid tycker jag att Jesu ord i liknelsen om vinstocken talar starkt till oss. Ni får gärna slå upp texten och läsa den i Johannes femtonde kapitel, men jag tänkte här kort dela några tankar utifrån denna text.

Texten säger oss att vi är grenar i vinstocken som är Jesus. På samma sätt som vi vet att de grå träd vi ser runt oss, kommer att vara grönskande om ett par månader, finns det också en potential och en livskraft i dig och mig. Hur får vi då ut den potentialen i våra liv? Är det genom att kämpa hårdare som vi kommer utvecklas och bära frukt?

Jesus svar är det motsatta. Han säger två saker, det ena är att vi ska bli kvar i honom. Precis som trädet inte överlever utan att ha sina rötter i marken, kommer vi människor inte nå vår fulla potential om vi inte har en relation till Jesus. Den andra saken Jesus säger är att han vill ansa i våra liv. För egen del känner jag att detta är både befriande och utmanade. Befriande, då jag många gånger kan känna mig tyngd av krav från olika håll, där kyrkan ibland också kan bli en av de platser där jag har ”måsten”. Men också utmanande då min tanke om utveckling och växt ofta varit att jag ska göra mer.

Gud vill alltså hjälpa oss att prioritera och välja det som vi mår bäst av. Vad är egentligen viktigast i ditt liv? Låter du det få tillräcklig plats eller kvävs det av annat. Jesus säger: Sök först Guds rike, så skall ni få allt det andra också.

Kan inte bilden av vinstocken även vara en vacker bild av vår kyrka. En livfull gemenskap som växer utåt åt olika håll, men som har samma centrum – Jesus Kristus. Ett träd, där vi bidrar utifrån de gåvor vi har och de platser där vi befinner oss på, men som delar gemenskapen med Jesus och varandra.

Låt detta bli en bön även för dig under våren, att Jesus ska hjälpa dig att prioritera i ditt liv, att skala bort det som du ej behöver. Att han ska få vara centrum och att du ska få växa och bli mer och mer den du är skapad till att vara.

Tobias Axelsson, ungdomsledare

01 mars, 2016