Information om Blomsholm

Vi hyr endast ut till föreningar och kommunal verksamhet.

Prislista

Huset
Pris/dygn 08:00-08:00 500 kr + 20 kr/person
Pris/kväll 17:00-24:00 300 kr + 10 kr/person
Pris/dag 08:00-17:00 300 kr + 10 kr/person
Vindskydd (ej tillgång till toaletter)
Pris/dygn 08:00-08:00 100 kr

Karta

Nedan hittar ni markeringar för vilka vindskydd som går att boka.