Tillgänglighet Blomsholm

Här finns möjlighet att kontrollera tillgänglighet innan förfrågan att hyra görs.

För att endast se specifika objekt i kalendern kan detta väljas genom att kryssa i det man vill visa.