Tillgänglighet Blomsholm

Här finns möjlighet att kontrollera tillgänglighet innan förfrågan att hyra görs.

För att endast se t.ex. ett specifikt vindskydd i kalendern kan detta väljas genom att trycka på pilen i kalenderns övre högra hörn.