Kyrkolokaler beskrivning

Markplan

Kyrksal

Plats för maximalt 235 personer.
Kan kombineras med Gemenskapen (52p) och Studierummet (20p) genom att öppna upp glasdörrarna. Predikstol och altare kan tas bort.

Gemenskapen och Studierummet

Normalt sittplats för 52 + 20 personer. Max 210 personer i lokalen
Kan kombineras med Kyrksalen och Studierummet. Det finns 4 runda bord med 8 platser samt 5 avlånga bord med 6 platser vid fönster i Gemenskapen. Kan kompletteras med fler avlånga bord och stolar. Studierummet har 5 avlånga bord med 6 stolar.

Gemenskapen dukad med långbord

Ett långbord är 4 vanliga bord och ger 24 platser. Det går att få 4 parallella långbord men bättre med
enbart 3 stycken. De runda borden får inte plats om man fyller med långbord.

Bottenvåning

Separat ingång finns samt trappa och hiss från markplan.

Storstugan

Tomt lekgolv med ett fåtal bänkar vid sidorna.