Bokcirkel Skapad skapare: essäer om att vara människa

Fyra onsdagar kl. 19-21 i Equmeniakyrkan Lerum 27/9, 25/10, 15/11, 6/12

Träffarna bygger på delande av personliga berättelser om vad som väcks i oss
när vi läser texten. Efter delgivningsrunda har vi ett reflekterande samtal där
livet, tron och gemenskapen kan fördjupas. Samtalen kring boken sker i
förtrolighet, nyfikenhet och respekt för varandras livserfarenheter.
Pastor Camilla Malm Samuelsson leder bokcirkeln.

Om boken: Skapad skapare: essäer om att vara människa
(Patrik Hagman, Spricka förlag)

Hur blir en människa den hon är? Det är en av de stora olösta frågorna som i
årtusenden drivit fram filosofiskt och religiöst tänkande. Samtidigt är det en
fråga som i varje tid behöver ställas på nya sätt.
I denna bok diskuterar teologen Patrik Hagman vad det är att vara människa
utgående från en rad aktuella perspektiv: Vad gör sociala medier med oss? Vad
gör vi när vi söker oss själva? Hur formas och förändras synen på manligt,
kvinnligt och det som inte är någondera?
Boken består av fristående essäer som ur ett teologiskt perspektiv, och ofta
utgående från populärkulturella uttryck, undersöker det mänskliga livet i det
samhälle vi nu lever i. Ett återkommande tema är att människan är skapad till
att skapa sig själv, men att mycket går fel när detta blir ett individuellt projekt i
stället för något som växer fram i en mänsklig gemenskap. Därför blir också
kyrkan den arena där dessa frågor, kanske inte får sina svar, men hittar sin
hemmaplan.

Inför varje tillfälle läser vi ett stycke i boken.

Sidhänvisningar kommer till de som är anmälda. Vi läser ca. 40 sidor inför varje
träff. Frågor att ha med in i den egna läsningen och som kan användas i
delgivningsrundan och samtalen*:
Vilka känslor drabbades du av under läsningen?
Fastnade du för något speciellt i det du läste?
Hur knyter boken an till ditt eget liv och dina erfarenheter?
Mötte du några nya perspektiv? Hur tänker du kring det?
Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt? Hur kan du använda dig av det?

Kvällarnas upplägg

19.00 Inchecknings runda (var och en som vill har förberett sitt eget fika, varmt
vatten och te finns) – namn, något ord eller mening som säger något om min
dag.
19.15 Inledande runda – utifrån boken
Var och en får berätta något om sin upplevelse av dagens läsning (3-5 minuter).
Det är alltid ok att passa, att låta ordet gå vidare om man inte vill säga något.
I rundan får var och en berätta utan att bli avbruten. Syftet är att man ska få
sätta ord på och pröva sina tankar, utan att behöva förklara och försvara.
Samtidigt tränar man sig att lyssna och ta in olika perspektiv
Ca. 19.45 Samtal utifrån de olika perspektiven som lyfts fram i rundan, eller
andra spår från läsningen vi vill samtala med varandra om.
Vi kan använda oss av några av frågorna ovan*. Vid flera samtalsgrupper
bestämmer vi en person i varje grupp som håller koll på tiden och hjälper till att
alla får samma talutrymme i samtalet. Någon kan behöva hjälp att begränsa sitt
talutrymme, någon hjälp att få plats. Vi alla hjälps åt.
20.40 Avslutande runda där var och en har möjlighet att säga något kort om
kvällens samtal
20.50 Samling kring ljusbäraren – ljuständning, bön

Samarrangemang Equmeniakyrkan Lerum och studieförbundet Bilda


Anmällan senast 20/9 till

Camilla Malm Samuelsson, Pastor och församlingsföreståndare
 Telefon: 073-560 63 57
 SMS: 073-560 63 57
 Mejl: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

29 augusti, 2023