Café Hjärterum

Söndag den 7 maj och 14 maj kl 15 – 17
i Equmeniakyrkan i Lerum

 

Är du nyfiken på vad det innebär att vara frivillighem?
Eller har du ett rum du inte använder så ofta?
Vill du träffa våra nya ensamkommande Lerums-ungdomar?
Vill du träffa andra som har öppnat sitt hem för en nybliven 18-åring utan familj?

Syftet med Café Hjärterum är att informera om vad det innebär att vara frivillighem och också att ge möjlighet till kontakt mellan ungdomar över 18 år och familjer som är beredda att ta emot dessa och ge dem mat och husrum.

Många av våra ensamkommande ungdomar står inför en svår situation. På sin 18-årsdag skickas de bort från Lerum till Migrationsverkets anläggningsboenden och de får ofta flytta runt till olika anläggningar. Migrationsverket tar ingen hänsyn till om ungdomarna hamnar långt från den skola som de går i. De får gärna stanna i Lerums kommun och gå kvar i skolan om de själva hittar någonstans att bo. Detta är ingen lätt uppgift för ungdomarna.

Kanske kan du hjälpa en trevlig ungdom att behålla sina vänner, sin skolgång, sitt idrottslag och få lov att stanna på den plats de nu upplever som hemma?

Hjärterum jobbar alltså för att hitta frivillighem i Lerum så att de kan gå kvar i skolan här. Kom och träffa oss, drick en kopp kaffe, ställ frågor eller bara prata en stund med någon av ungdomarna eller någon från frivillighemmen.

Har du frågor ring eller sms:a
Ulla Westerberg: 0761-29 54 86, organisationen Hjärterum
Bengt Yngve: 0704- 32 90 51, Equmeniakyrkan Lerum

28 april, 2017