Covid-19

Uppdaterad 2022-01-12

Equmeniakyrkan och Equmenia Lerum tar kontinuerligt del av den information som ges av myndigheter, Equmeniakyrkan och Equmenia, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.

Vi har tillsatt en pandemigrupp bestående av Thomas Söremo (församlingsstyrelse), Andreas Olausson (Equmeniastyrelse) och Camilla Malm Samuelsson (pastor). Gruppen fattar beslut angående vår verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Informationen delges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlan utanför kyrkan.

Vi vädjar, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, att var och en med symptom, även milda, ska hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar i kyrkan.
Om situationen förändras och myndigheter kommer med nya direktiv kommer vi att följa dessa, anpassa verksamheten och uppdatera vår information.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 12 januari 2022.

Pandemigruppen i Equmeniakyrkan Lerum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter.

Vi vill att våra gudstjänster och samlingar ska kunna undvika uppvisande av vaccinationsbevis och vi kommer att använda ett max antal om 50 besökare.

Lokalerna kommer vara möblerade så att avstånd kan hållas. Skyltning kommer finnas på plats för att påminna om att hålla avstånd.

Mellan enstaka personer eller sällskap gäller 1 meters avstånd.
Sällskap om max 8 personer tillåts.

Vid rörelsen in och ut ur gudstjänstrummet håller vi avstånd.
Vi rekommenderar att alla tar med sina ytterkläder och lägger på sin plats för att undvika trängsel i kapprummet.

Ingen ljuständning eller annan rörelse under gudstjänster. Det är dock tillåtet att stå upp vid psalmsång.

Vid servering sitter vi ned och blir serverade vid borden.
Vi uppmuntrar att fylla på fikaborden från studierummet och utåt samt undvika att stanna upp i entrén och på väg in och ut ur kyrksalen.

Fortsatt gäller:

  • Håll god handhygien vid våra sammankomster.
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom.

Vi fortsätter hålla denna information uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi även till www.krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Vid frågor kontakta:
Thomas Söremo, Församlingsstyrelse, 076-047 67 51, soremo.thomas@equmeniakyrkanlerum.se
Andreas Olausson, Equmeniastyrelse, 076-546 05 00, ordforande@equmenialerum.se
Camilla Malm Samuelsson, Pastor, 073-560 63 57, camilla@equmeniakyrkanlerum.se

12 mars, 2020