Covid-19

Uppdaterad 2020-09-12

Equmeniakyrkan och Equmenia Lerum tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå samt kommuninformation, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.

Styrelsen har tillsatt en pandemigrupp bestående av Thomas Söremo (församlingsstyrelse), Andreas Olausson (Equmeniastyrelse), Camilla Malm Samuelsson (pastor), Oscar Molneryd (pastor) och Annika Andreasson (diakon). Gruppen fattar beslut angående den lokala verksamheten utifrån rådande rekommendationer.  Informationen ges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlan utanför kyrkan.

Vi vädjar, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, att var och en med symptom, även milda, ska hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar i kyrkan.

Om situationen förändras och Folkhälsomyndigheten ger andra direktiv och rekommendationer kommer vi att följa dessa och uppdatera vår verksamhet och information.

GUDSTJÄNSTER
Utifrån regeringens beslut att man inte får samla fler än 50 personer har församlingens styrelse beslutat att ändra gudstjänstformen. Vi inbjuder till gudstjänst med ett maxantal i hela kyrkan på 50 personer, inräknat medverkande. Kyrkorummet är möblerat för att skapa utrymme och distans. Gudstjänsten kommer även sändas digitalt med ljud och bild via YouTube.

EKONOMI
Vi vill som kyrka kunna fortsätta erbjuda verksamhet och vara en plats för Lerumsborna att vända sig till. I dagsläget vill styrelsen inte stänga ner vår verksamhet, utan ställa om till andra former där vi får vara i Guds närhet och på något sätt i sociala sammanhang. Styrelsen vill också kunna erbjuda vår personals resurser till församling och till Lerum. För att vi ska kunna erbjuda detta, samt undvika permittering av personal, behöver vi tillsammans hjälpas åt.
På samma sätt som företag och enskilda drabbas ekonomiskt gör även församlingen det. Församlingens styrelse ser minskade intäkter under denna pandemi. Givandet har minskat via kollekt och swish, och intäkter har uteblivit pga inställt kyrkfika, barnprylmarknad och avbokningar av lokaluthyrningen. Våra intäkter uteblir men våra kostnader kvarstår.

Vi är beroende av dina gåvor! Om du har möjlighet och vill, lägg gärna lite extra i kollekten.
– Bestäm en summa som du kan avvara varje vecka och swisha in den till församlingen.
– Anmäl en stående överföring via autogiro, så att det dras automatiskt varje vecka/ månad.
– Swisha gärna 30 kr för ditt kyrkfika hemma.

Ge via Swish 123 696 8101 och Bankgiro 267-7458. Mer information går att hitta på hemsidan under Gåvor.

IDEELLT ENGAGEMANG – frihet att avstå & ansvar att meddela
Vi förutsätter att alla som har ansvar och ledaruppdrag i gudstjänst och andra samlingar känner frihet att avstå uppgifter under denna period, samt att man byter med någon eller meddelar annan ansvarig om man inte ska komma.

INSTÄLLDA SAMLINGAR
Vi har tills vidare ställt in offentliga samlingar som Stickcafé, Tisdagscafé, Träffpunkt, RPG gemenskapsträff, Vi läser Apostlagärningarna och andakt på Höjdenhemmet.

PÅGÅENDE SAMLINGAR
Vi erbjuder fortsatt konfirmation, tonår och scout i mån av ledare.
För dessa samlingar gör vi en riskanalys löpande enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT FORTSÄTTA LEVA I GEMENSKAP OCH HOPP? 
Vi kan ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, mötas i hemmen, be…
I slutet av denna information hittar du förslag på tre böner att använda.

Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Personalen finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön och vi samordnar praktisk hjälp till den som behöver att någon handlar, hämtar medicin eller något annat. Hör gärna av er!

MER INFO
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Har du frågor kontakta:
Thomas Söremo, Församlingsstyrelse, 076-047 67 51, soremo.thomas@gmail.com
Andreas Olausson, Equmeniastyrelse, 076-546 05 00, ordforande@equmenialerum.se
Camilla Malm Samuelsson, Pastor, 073-560 63 57, camilla@equmeniakyrkanlerum.se
Oscar Molneryd, Pastor, 070-590 04 71, oscar@equmeniakyrkanlerum.se
Annika Andreasson, Diakon, 079-319 32 12, annika@equmeniakyrkanlerum.se

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen

Tre böner att använda den närmaste tiden

Bön från Equmeniakyrkans nyhetsbrev – inspirerad och formulerad utifrån Jesaja 35
Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!”
Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.
Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställdas sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.
Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.
Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.
Amen.

Bön från Equmenias hemsida
Livets Gud,

du som håller hela världen i din hand och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret.
Hopp i hopplösheten.
Vi ber för de som nu är sjuka.
Visa dem att du finns nära.
Vi ber för all sjukhuspersonal.
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare-
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla-
Fyll oss med kärlek och mod.
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen

Sveriges kristna råd utlyser bön med anledning av Corona-viruset – Bön för Sveriges ledning och folk
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.
Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. 

I Jesu namn. Amen.

12 mars, 2020