Covid-19

Uppdaterad 2022-02-10

Equmeniakyrkan och Equmenia Lerum tar kontinuerligt del av den information som ges av myndigheter, Equmeniakyrkan och Equmenia, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.

Vi har tillsatt en pandemigrupp bestående av Thomas Söremo (församlingsstyrelse), Andreas Olausson (Equmeniastyrelse) och Camilla Malm Samuelsson (pastor). Gruppen fattar beslut angående vår verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Informationen delges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlan utanför kyrkan.

Vi vädjar, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, att var och en med symptom, även milda, ska hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar i kyrkan.
Om situationen förändras och myndigheter kommer med nya direktiv kommer vi att följa dessa, anpassa verksamheten och uppdatera vår information.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 9 februari 2022.

Pandemigruppen i Equmeniakyrkan Lerum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter.

Vad gäller nu?

I Equmeniakyrkan Lerum kommer vi ha kvar en försiktighet då smittan fortfarande är hög i samhället och möjliggöra att besökare i kyrkan ska känna sig trygga.

Nedan kommer gälla fram till den 28 februari.

Gudstjänster

  • Vaktmästare kan öppna upp till gemenskapen i samband med gudstjänst för att möjliggöra fler platser.
  • Stationer med handsprit kommer finnas kvar.
  • Vi börjar med fika efter gudstjänst men den blir serverad vid borden.
  • Vi kommer fira nattvard med särkalk, såsom vi gjorde i höstas.
  • Ljuständning under gudstjänst är igen möjligt för den som vill.

Övrig verksamhet

  • Grupper i vår kyrka kan återigen börja ha verksamhet inomhus.

Fortsatt gäller

  • Håll god handhygien vid våra sammankomster.
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom.

Vi fortsätter hålla denna information uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi även till www.krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Vid frågor kontakta:
Thomas Söremo, Församlingsstyrelse, 076-047 67 51, soremo.thomas@equmeniakyrkanlerum.se
Andreas Olausson, Equmeniastyrelse, 076-546 05 00, ordforande@equmenialerum.se
Camilla Malm Samuelsson, Pastor, 073-560 63 57, camilla@equmeniakyrkanlerum.se

12 mars, 2020