Covid-19

Uppdaterad 2021-0628

Equmeniakyrkan och Equmenia Lerum tar kontinuerligt del av den information som ges av myndigheter, Equmeniakyrkan och Equmenia, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.

Vi har tillsatt en pandemigrupp bestående av Thomas Söremo (församlingsstyrelse), Andreas Olausson (Equmeniastyrelse), Camilla Malm Samuelsson (pastor), Oscar Molneryd (pastor) och Annika Andreasson (diakon). Gruppen fattar beslut angående vår verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Informationen delges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlan utanför kyrkan.

Vi vädjar, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, att var och en med symptom, även milda, ska hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar i kyrkan.
Om situationen förändras och myndigheter kommer med nya direktiv kommer vi att följa dessa, anpassa verksamheten och uppdatera vår information.

Gudstjänster

Gudstjänster anordnas utifrån gällande lagstiftning.
Se kalender och hemsida för mer information.

Samlingar och verksamhet

I all vår verksamhet gör vi löpande en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För aktuella samlingar se kalender på hemsidan.

Ideellt engagemang

Vi förutsätter att alla som har ansvar och ledaruppdrag i verksamhet och samlingar känner frihet att avstå uppgifter under denna period, samt att man byter med någon eller meddelar annan ansvarig om man inte ska komma.

Ekonomi

Vi vill som kyrka kunna fortsätta erbjuda verksamhet och vara en plats för Lerumsbor att vända sig till. I dagsläget vill församlingsstyrelsen inte stänga ner vår verksamhet, utan ställa om till andra former där vi får vara i Guds närhet och på något sätt i sociala sammanhang. Vi vill också kunna erbjuda vår personals resurser till församling och till Lerum. För att vi ska kunna erbjuda detta behöver vi tillsammans hjälpas åt.

På samma sätt som företag och enskilda drabbas ekonomiskt gör även församlingen det. Vi ser minskade intäkter under denna pandemi. Vi är tacksamma att givandet hållits på en god nivå trots omständigheterna, även om det minskat något via kollekt och swish samt intäkter har uteblivit pga inställa kyrkkaffen, marknader och avbokningar av lokaluthyrning.
Våra intäkter minskar men våra kostnader kvarstår.

Vi är beroende av dina gåvor! Om du har möjlighet och vill, lägg gärna lite extra i kollekten.
– Bestäm en summa som du kan avvara varje vecka och swisha in den till församlingen.
– Skapa en vecko- eller månadsöverföring via autogiro eller bank.
– Swisha gärna 30 kr för ditt kyrkfika hemma.

Ge via Swish 123 696 8101 och Bankgiro 267-7458.
Mer information går att hitta på hemsidan under Gåvor.

Vad kan vi göra för att fortsätta leva i gemenskap och hopp?

Vi kan ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, mötas i hemmen, be…

Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Personalen finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön och vi samordnar praktisk hjälp till den som behöver att någon handlar, hämtar medicin eller något annat. Hör gärna av er!

Mer information

Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Vid frågor kontakta:
Thomas Söremo, Församlingsstyrelse, 076-047 67 51, soremo.thomas@gmail.com
Andreas Olausson, Equmeniastyrelse, 076-546 05 00, ordforande@equmenialerum.se
Camilla Malm Samuelsson, Pastor, 073-560 63 57, camilla@equmeniakyrkanlerum.se
Oscar Molneryd, Pastor, 070-590 04 71, oscar@equmeniakyrkanlerum.se
Annika Andreasson, Diakon, 079-319 32 12, annika@equmeniakyrkanlerum.se

12 mars, 2020