Gå med i en diakonal grupp

Vi behöver ha en diakonal grupp då arbetet växer, behoven ökar och vi får fler kontakter. Vill du vara med? Vad kan det innebära?

•Praktisk hjälp t.ex. hämta någon till kyrkan eller annat praktiskt
•Att vara en person som diakonen kan nå när särskilt behov uppstår
• Hembesök
•Det finns olika behov därför är det bra med en bredd i gruppen

Kontaktperson
Gunilla Bergstrand

27 september, 2014