Gå med i en diakonal grupp

Vi behöver ha en diakonal grupp då arbetet växer, behoven ökar och vi får fler kontakter. Vill du vara med? Vad kan det innebära?

  • Praktisk hjälp t.ex. hämta någon till kyrkan eller annat praktisktAtt
  • vara en person som diakonen kan nå när särskilt behov uppstår
  • Hembesök
  • Det finns olika behov därför är det bra med en bredd i gruppen

Kontaktperson
Annika Andreasson

27 september, 2014