Equmenia

equmenia

Equmenia är namnet på Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet.

Vi vill på olika sätt, och genom flera olika verksamheter, göra budskapet om Jesus Kristus känd bland barn och ungdomar.
För att vara med krävs dock inte att man delar samma tro. Equmenia vill vara en öppen ungdomsrörelse.

Medlemsavgift

Equmenia Lerum är en ideell och ej vinstdrivande förening. Men för att vi ska kunna bedriva våra verksamheter måste vi ta ut en avgift för att täcka våra kostnader .
På denna sida kan du läsa mer om våra avgifter.

Läs mer om den rikstäckande organisationen equmenia på equmenia.se

Vi ledare önskar att både föräldrar och barn skall känna att Equmeniakyrkan Lerum är en öppen kyrka, till för Er!