Equmenia

equmenia

Equmenia är namnet på Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet.

Vi vill på olika sätt, och genom flera olika verksamheter, göra budskapet om Jesus Kristus känd bland barn och ungdomar.
För att vara med krävs dock inte att man delar samma tro. Equmenia vill vara en öppen ungdomsrörelse.
Vi ledare önskar att både föräldrar och barn skall känna att Equmeniakyrkan Lerum är en öppen kyrka, till för Er!

Läs mer om den rikstäckande organisationen equmenia på equmenia.se

Medlemsavgift

Equmenia Lerum är en ideell och ej vinstdrivande förening. Men för att vi ska kunna bedriva våra verksamheter måste vi ta ut en avgift för att täcka våra kostnader .
Mer information om våra avgifter.

GDPR

Här finns information om hur vi hanterar personuppgifter.

Inlägg

Kalender

2022-09-28
 • 15:00 - 18:00, Pluggstuga
  Equmenia

2022-09-29
2022-09-30
2022-10-02
2022-10-05
 • 15:00 - 18:00, Pluggstuga
  Equmenia

2022-10-06
2022-10-07
2022-10-09
2022-10-12
 • 15:00 - 18:00, Pluggstuga
  Equmenia

2022-10-13
2022-10-14
2022-10-16
2022-10-19
 • 15:00 - 18:00, Pluggstuga
  Equmenia

2022-10-20
2022-10-21
2022-10-23

Kontaktuppgifter
 Mejl: info@equmenialerum.se
  facebook.com/equmenialerum
  instagram.com/equmenialerum