Equmenia

equmenia

Equmenia är namnet på Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet.

Vill vi på olika sätt, och genom flera olika verksamheter, göra budskapet om Jesus Kristus känd bland barn och ungdomar.
För att vara med krävs dock inte att man delar samma tro. Equmenia vill vara en öppen ungdomsrörelse, där var och en är fri att själv ta ställning till ett kristet liv.

Läs mer om den rikstäckande organisationen equmenia på equmenia.se

Vi ledare önskar att både föräldrar och barn skall känna att Equmeniakyrkan Lerum är en öppen kyrka, till för Er!