Sånggrupp XL

För dig som är 9 år eller äldre.
Tillsammans övar vi några söndagar under gudstjänsttid och några tillfällen per termin är vi med och sjunger på gudstjänsten.
Se kalendern för vilka dagar vi träffas.

Kontaktuppgifter
  sanggrupp.xl@equmenialerum.se