Ett år med solceller!

Den 22 september var det ett år sedan vi tog solcellsanläggningen i drift.

Hur har det gått?
Enligt leverantörens beräkningar skulle vi kunna producera 10900 kWh/år. Första årets produktion blev 11200 kWh, så det har gått BRA!

Anläggningen har fungerat bra, vi har startat om den en gång pga att den slutade kommunicera med datorn som samlar in uppgifter om produktionen. Detta stopp påverkade dock inte elproduktionen.Vi har också fått preliminärt besked från länsstyrelsen om att vi får 30% investeringsbidrag.

Det går att se dagsproduktionen direkt här på hemsidan.

Miljögruppen

28 september, 2018