Tack från Staffan Engblom

ETT VARMT TACK!

Från allra första stund möttes jag av en skön atmosfär, med värme och stor generositet. Här är högt i tak och vi ställer upp för varandra. Jag är stolt över församlingen, som förstått värdet av evangelisation i olika former, inte minst bland alla våra konfirmander. När jag stått i predikstolen, har jag med tacksamhet konstaterat det aktiva lyssnandet. Det har inspirerat mig mycket och jag är glad över all feed-back jag har fått. Tretton år är en rätt lång tid. Det blev så många år på grund av stor trivsel och all omsorg, som kommit mig och Mona till del. Jag är glad över alla fina relationer, alla upplevelser vi gjort tillsammans i olika sammanhang, inte minst på våra tillsammansläger. Vi har delat glädje och sorg och vi har gått en bit på trons väg tillsammans och vi har fått växa tillsammans. Uppmärksamma läsare ser begreppet ”tillsammans” flera gånger på de senast skrivna raderna. Och det är väl det allting handlar om: relationen till Gud och till
varandra.

Staffan Engblom

19 augusti, 2014