Författarkväll “Ordets tillblivelse”

Onsdag 3 oktober kl. 18.30-21

Lennart Thörn inspirerar oss att läsa Lukasevangeliet utifrån sin bok ”Ordets tillblivelse”. Boken är skriven för bibelläsare som vill söka bibelordets budskap då som nu. Lennart Thörn har varit verksam som pastor, lärare och universitetsadjunkt i Nya testamentet med speciell inriktning på Lukasevangeliet.

Kvällen startar med drop-in-fika kl. 18.30. Därefter lyssnar vi till Lennart och samtalar med varandra. Fritt inträde. Men köp gärna hans bok under kvällen.

13 september, 2018