Församlingsbrev januari-februari

”Det var inte sant och det var inte sant, för där emellan kommer fasta.”
Så där sjöng jag för full hals, dansandes runt granen, min barndoms julfester. Det är många sångtexter man sjungit genom livet utan att reflektera över innehållet.

”Nu är det jul igen
och nu är det jul igen
och julen varar väl till påska.
Nu är det jul igen
och nu är det jul igen
och julen varar väl till påska.

Det var inte sant
och det var inte sant,
för där emellan kommer fasta.
Det var inte sant
och det var inte sant,
för där emellan kommer fasta.”

Jul och påsk är självklara högtider förknippade med oersättliga traditioner, firanden och ledigheter. Det pyntas och fixas, förbereds och firas såväl i kyrkan som i många hem och hus. Men fastan som en väsentlig del i kyrkoåret kan gå oreflekterat förbi. Fastan är en förberedelsetid för påsk, en tid att tillsammans med Jesus gå kärlekens väg, öva på att välja det viktigaste framför det viktiga, en tid att avstå något för att kunna välja något annat. Det handlar om vad vi gör med vår tid, våra pengar, vårt engagemang, vår kärlek. Två rörelser att uppmärksamma i tiden mellan jul och påsk:

Den inåtriktad rörelsen – Vad ger din tro näring och fördjupning? Vad behöver min gudsrelation för att leva, växa och ge liv? Hur kan jag ta emot Guds kärlek?
Den utåtriktad rörelsen – Hur kan jag ge kärleken vidare? Vad kan jag avstå för att ge? Vart vill Gud leda mig? Hur skall jag prioritera?

Under fastan kan vi målmedvetet närma oss Gud, lyssna och be för att pejla in riktningen och uppdraget. Ta dig gärna tid att läsa igenom detta brev, be om ledning att prioritera det som kan hjälpa dig att närma dig Gud och be om hjälp att välja vara del av sammanhang där du kan leva i utgivande kärlek.

Med önskan om ett år där du får uppleva dig innesluten i Guds ömhet och närhet!
Camilla Malm Samuelsson, församlingsföreståndare

Hälsning från ungdomsledare Johanna 

I december hölls en trygga möten utbildning med inriktning på skid/nyårsläger. 

28/12-2/1 var vi ett gott gäng på ca 30 personer från Lerum som tillsammans med Floda åkte iväg på nyårsläger i Trysil. Tid för mycket skidåkning, gemenskap, roliga aktiviteter och bibelstudier. Tack för bön för ungdomar och ledare under dessa dagar. 

Konsertkväll – Insamling till ljudanläggningen

Välkommen till en Konsertkväll med lättare förtäring den 5 feb kl. 18 i Equmeniakyrkan i Lerum. Vi bjuder på musik. Inträde och insamlade pengar under kvällen går direkt vår nya ljudanläggning. 
Vänliga hälsningar Kathrine, Karin och Jennifer med familjer

Vi är mycket tacksamma för att vi till och med december har fått in 119 000 kr till ljudanläggningen. Målet är att samla in halva kostnaden, eller 250 000 kr.
Styrelsen

Stilla kväll i fastan – onsdag 22 februari kl. 18.30-21

Kom och inled fastan med tid för reflektion och bön i gemenskap med andra.

Vi börjar kl. 18.30 med soppa och samtal följt av gemensam bibelläsning med hjälp av ”Lectio Divina” (andlig läsning). Därefter blir det egen tid i tystnad med möjlighet till bön, vila, måla, skriva, läsa. Kvällen avslutas med nattvardsandakt –  Askonsdagsmässa (öppen för alla).
Ledare: Diakon Annika Andreasson och Pastor Camilla Malm Samuelsson
Anmälan till Annika eller Camilla senast måndag 20/2. Uppge eventuell matallergi vid anmälan. Soppan serveras till självkostnadspris.

Stilla kväll i Fastan blir det även den 15 mars kl. 18.30-21.

Askonsdagsmässa 22 februari kl. 20.30

Växelläsning, nattvard, möjlighet att ta emot korsets tecken med aska på pannan eller handen.
Leds av: Camilla Malm Samuelsson och Annika Andreasson

Vad innebär askonsdagen?
Askonsdagen inleder den kristna fastan, förberedelsetiden för påsken. Fastan handlar om att låta något dö för att något annat skall födas. Det var denna hemlighet Jesus avslöjade då han talade om vetekornet som behövde dö för att ge rik skörd. 
Askonsdagen är en dag då vi påminner oss om livets bräcklighet och alltings förgänglighet. Det kors av aska som vi får tecknat i pannan eller på handen rymmer Kristi smärta, vår egen smärta och hela världens smärta. Orden som läses vid tecknandet av korset är:
Kom ihåg att du är stoft,
och åter skall bli till stoft.
(1 Mos 3:19)
Det är en påminnelse om livets ändlighet och detta kan hjälpa oss under fastan att avstå det viktiga och välja det viktigaste. Att gallra. Att ge tid åt det som har evighetsvärde: gudsrelationen.

Bokcirkel

Under flera år har vi erbjudit bokcirklar med böcker som hjälpt oss reflektera över Bibeln, samhället, livsfrågor, tro, kyrkan och det egna livet. Exempelvis har vi läst: ”Möte med Markus”, ”Ordets tillblivelse: Lukasevangeliet”, ”Till jordens yttersta gräns – Apostlagärningarna”, ”Gud: Jakten”, ”Leva med ovisshet – existentiell hälsa”, ”När själen går i exil – modernitet, teknologi och det heliga ”.
I mitten av januari avslutar vi den cirkel som just nu pågår. 
I skrivandets stund vet jag inte vilken eller vilka böcker/teman som hamnar i fokus, men om du är intresserad av att vara med under vårterminen får du gärna höra av dig med en intresseanmälan till pastor Camilla Malm Samuelsson.
Preliminära datum är: 8 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj

Alpha

Fyra Alphakvällar erbjuds med start 25 januari. Se folder i kyrkan och på hemsidan.
Anmälan till: Staffan Engblom, 073-587 69 94, engblom.staffan@gmail.com
Carina Herngren, 073-695 77 22, carinaherngren@outlook.com

Trygga möten

15 Januari. Trygga möten utbildning för anmälda ledare inom konfirmation, scout, tonår, söndagsklubb och söndagsklubb XL. kl 18.30 – 21:00

Skriftlig anmälan till Johanna Johnson (ungdomsledare) via mejl eller sms. Senast 10 Januari.

Tacolunch för barnfamiljer 

29 januari, 12 mars och 23 april efter kyrkfikat
Vårt mål är att ge möjlighet för barnfamiljer att lära känna varandra och umgås. Efter kyrkfikat (ca 11.30) hjälps vi åt att fixa taco och äter tillsammans. När vi ätit stannar vi och leker och umgås så länge vi vill.
Anmälan senast dagen innan.

Pepp o prepp för föräldrar – Vi fortsätter!

Vi är en liten grupp som träffats några gånger under 2022 och som nu vill fortsätta och inbjuder fler att delta. Vill du som vi mötas för att samtala om livet som förälder, till barn i alla åldrar, med utgångspunkt från våra egna erfarenheter och frågor, och med hjälp av lite input från olika håll, då är detta något för dig. Vi ses kl 19-20.30 och preliminära datum är 1 februari, 8 mars, 19 april, 10 maj.
Träffarna skapar vi tillsammans under ledning av diakon Annika Andreasson. Hör av dig till annika@equmeniakyrkanlerum.se eller 0793-193212 om du vill vara med!

Träffpunkt

Vi träffas tillsammans – Sverige-vana, nysvenskar från många länder och nyanlända ukrainare – för gemenskap, fika, lekfulla aktiviteter, sång, utflykter och stöd i att leva i Lerum och Sverige. Välkommen med, umgås och prata svenska! Vi lyssnar in behov och försöker bidra till att underlätta livet. Söndagar i jämna veckor kl 14.30-16.30.

Vi startar vårterminen den 15 januari med julfest i Aspenkyrkan.
Träffarna leds av ett 15-tal volontärer samt vår diakon Annika och diakon Lena Sjögren från Svenska kyrkan. Vill du veta mer eller vara med på Träffpunkt hör gärna av dig till Roland Brodén 072 194 74 34 eller Bengt Yngve 070 432 90 51.

Träff för församlingens gudstjänstledare

Tisdagen 31 januari kl. 19.00-20.30
Välkommen du som är gudstjänstledare eller du som är intresserad av att vara det.
Camilla Malm Samuelsson och Thomas Söremo leder samlingen. Hör av dig till någon av oss om du har frågor. Kvällen innehåller bland annat:
Genomgång av Equmeniakyrkans gudstjänstteologi och det reviderade materialet med mallar och tips för gudstjänstledning i Equmeniakyrkan Lerum. Vi kommer att dela erfarenheter från gudstjänstledning samt tala om olika sätt att förbereda oss.   

Träff för församlingens nattvardstjänare

Tisdag 28 februari kl. 18.30-20.30
En kväll för alla nattvardstjänare som väljs på årsmötet den 26/2.
Samtal kring vårt uppdrag och delande av erfarenheter och tankar.
Samlingen leds av Camilla Malm Samuelsson och Marie Brodén.

Bibliodrama i Equmeniakyrkan Lerum

Måndag 6 mars kl. 15-18. Tema: Kärlekens väg
Vi befinner oss i fastan, en tid i kyrkoåret då vi påminns om kärlekens väg. Denna väg kantas av passion, glädje, förväntan men också av lidande, kamp och oro. Ljus
och skugga om vartannat. Vi kan registrera mycket genom våra ögon, men det pågår också ett rikt liv i det fördolda. Under fastetiden inbjuds vi att stanna upp i mötet för att perspektiven ska vidgas och synen skärpas.

Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog och bibliodramaledare
Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare

Anmälan till Camilla senast: 28 februari. Max 12 deltagare.
Nästa tillfälle blir 8/5 med tema: Bön

Varmt välkommen till Musikkonferensen 2023

17-19 mars 2023 i Betlehemskyrkan, Göteborg
Vi ser fram emot att möta dig som på olika sätt är engagerad i sång-och musikarbetet i din församling. Kanske är du musiker, sångare, lovsångsledare, medlem i musikrådet, gudstjänstledare, pastor, diakon eller ungdomsledare.
Musikkonferensen blir en mötesplats för alla oss som längtar efter mer inspiration och att få utrustas för sången och musiken i Guds tjänst.
Det blir en innehållsrik helg med storseminarier, valbara seminarier samt gudstjänster och konserter.
Anmälan och mer information:
https://equmeniakyrkan.se/musikkonferensen/

Inbjudan till Församlingsmöte 

Ni är alla välkomna till Församlingsmöte söndagen den 22 januari 2023 efter gudstjänsten och kyrkkaffet ca 11.45.

Församlingen behöver välja två nya representanter till vår valberedning och den frågan behöver förberedas innan årsmötet den 26 februari. Vi i styrelsen tar gärna emot namnförslag till valberedningen, förslagen ska lämnas in före den 13 januari. Maila in dina förslag till styrelse@equmeniakyrkanlerum.se

Uppstarter i Januari

10 januari Tisdagscafé Varannan tisdag 11-12.30 jämna veckor. Samtal runt fikaborden varvas med berättelser, sång och musik, reflektioner och lättsam aktivitet. Känn dig varmt välkommen och bjud gärna med någon du tänker på! Diakon Annika Andreasson ansvarar för träffarna.
13 januari Tonår
15 januari Söndagsklubb och XL
15 januari Träffpunkt. Varannan söndag 14:30 – 16:30 jämna veckor.
16 januari t o m 8:e maj. Stickcafé. Varannan måndag 10.30-13.00 ojämna veckor. Medtag egen fika.
18 januari Pluggstuga

Annat som händer i januari
Konfirmandhelg i kyrkan 21-22 januari

Intresserad av medlemskap i Equmeniakyrkan Lerum?

I samband med gudstjänsten den 26/2 välkomnar vi nya medlemmar. 
Vill du vara med?
Eller känner du någon som du tror kan vara intresserad? Tipsa gärna.
Hör av dig till pastor Camilla Malm Samuelsson om du har frågor eller funderingar kring medlemskap.

Utgivningsplan Församlingsbrev 2023

NummerUtgivningsdagManusstoppInnehåll
2023-25 mars27 februari (efter årsmötet)Mars-april
2023-323 april16 aprilMaj-midsommar
2023-418 juni11 juniMidsommar-augusti
2023-510 september3 septemberSeptember-oktober
2023-629 oktober22 oktoberNovember-december

Hantering av personuppgifter

Genom att du anmäler dig till något ovan godkänner du att Equmeniakyrkan Lerum hanterar dina uppgifter.
Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter.

09 januari, 2023