FRÅN SKYMNING TILL GRYNING – en resa i sorgens landskap

En konsert som vill andas hopp, där vi får dela erfarenheter av att vara människa och ibland tvingas vandra i sorgens landskap. Sorg går inte över, men den förändras. Det kommer en gryning även för den som tvingats in i förlustens mörker. Camilla Voigt, kyrkomusiker i Partille/Jonsered har tonsatt texter av Sofia Eriksson, sjukhuspräst Alingsås.

I denna konsert medverkar damkör ifrån Jonsered och Equmeniakyrkan, Lerum i ett gemensamt projekt. Jonas Franke – Blom spelar cello, Per Boqvist medverkar med slagverk. Pianospel och kör under ledning av Camilla Voigt. Musiken spelades in under 2017 och finns tillsammans med med kompletterande texter samt bilder av Mattias Söderberg utgiven som bok med tillhörande cd.

Välkommen till Equmeniakyrkan i Lerum

Söndag 11 november kl 18

11 oktober, 2018