FRUKOST 5/3: Kyrkan i en sekulariserad tid.

Lördag 5 mars kl. 0900-12.30
Tema: Kyrkan i en sekulariserad tid.
Anmälan i formulär nedan.
Frukost fram till 9.30, därefter bibelföredrag med bibelteolog Leif Carlsson
Självkostnadspris: 50 kr för frukosten

Kyrkan står idag inför en rad utmaningar. Många människor lever i ensamhet och i brustna relationer. Det finns en längtan efter förlåtelse och försoning men även efter bekräftelse och livsmening. Med avstamp i berättelserna om patriarkerna i första Moseboken kommer vi under lördagen att sätta fokus på dessa teman. Berättelserna är gamla men samtidigt aktuellare än någonsin. De relationer som skildras i dessa texter är tidlösa och kan ge oss värdefull kunskap om vad det innebär att vara Kyrka i vår tid.

På söndag aktualiseras Kyrkan som en kallad gemenskap utifrån profeten Jesaja. Hur är den Gud som kallar Kyrkan och vad innebär kallelsen?

LeifCarlsson

LEIF CARLSSON

Leif Carlsson är pastor i Equmeniakyrkan men arbetar nu som lektor i Religionsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Dessutom undervisar han i olika församlingar genom bibelstudiehelger, temakvällar och gudstjänster. Leif har även skrivit flera böcker som handlar om bibeln och kristen tro.  I undervisningen läggs stor vikt vid Bibelns och den kristna trons betydelse för vårt samhälle. Sverige är idag ett mångkulturellt och samtidigt ett sekulariserat samhälle där den kristna tron har marginaliserats.

Det kristna budskapet framstår inte längre som det enda livsalternativet. Kyrkan i vår tid står därför inför stora utmaningar. Hur kan Guds folk åter skapa intresse och engagemang för bibeln och den kristna tron?  Hur ska kyrkan nå ut med sitt budskap?  Hur ska kyrkan på nytt kunna framstå som attraktiv och viktig för vår tids människor?

16 januari, 2016