Gemensam Bibelläsning och bön – Fasta och Påsk

Välkommen att läsa Bibeln och be under fastan och påsk. Vi gör detta tillsammans oavsett om vi gör det på egen hand eller i grupp. Gemensam bibelläsning och bön formar våra liv och församlingen. I länken nedan hittar du materialet ”Böner och blad” som vi kommer att följa. Det är utgivet av ”Gemensam Framtid” (2012). Datum och årtal stämmer inte men alla texter. Nedan kopplar jag ihop 2021 års datum med sidhänvisningar i materialet.

I böner och blad återges för varje vecka, mellan 14 februari och 17 april, ett uppslag med bibelord, följt av en illustration och kort reflektion. Därutöver rymmer uppslaget fyra korta avsnitt med sikte på den enskilde, gruppen och hela församlingen: andlig övning, samtalsfrågor för gruppen, inslag i gudstjänsten och en formulerad bön. Använd gärna häftet som vägledning i din egen andakt, underlag för en samtalspromenad eller en digital fika med vänner. I kyrkan kommer vi använda materialet i de gudstjänster och samlingar vi erbjuder under perioden.

Länk till häftet
Materialet finns att få i pappersformat genom kyrkans personal.

14– 20 februari 2021
Fastlagssöndagen
– Kärlekens väg • sid 4–5

21 – 27 februari 2021
Första söndagen i fastan
– Prövningens stund • sid 6–7

28 februari – 6 mars 2021
Andra söndagen i fastan
– Den kämpande tron • sid 8–9

7 – 13 mars 2021
Tredje söndagen i fastan
– Kampen mot ondskan • sid 10–11

14 – 20 mars 2021
Midfastosöndagen
– Livets bröd • sid 12–13

21 – 27 mars 2021
Jungfru Marie Bebådelsedag
– Guds mäktiga verk • sid 14–15

28 – 31 mars 2021
Palmsöndagen
– Vägen till korset • sid 16–17

1 april 2021
Skärtorsdagen
– Det nya förbundet • sid 18–19

2 – 3 april 2021
Långfredagen
– Korset • sid 20–21

4 – 10 april 2021
Påskdagen
– Kristus är uppstånden • sid 22–23

5 april 2021
Annandag påsk
– Möte med den uppståndne • sid 24–25

11 – 17 april 2021
Andra söndagen i påsktiden
– Påskens vittnen • sid 26–27

12 februari, 2021