Gemensam bön

Vi vill uppmuntra alla i församlingen och dess närhet att på olika sätt be för och med varandra. Ett sätt att be tillsammans, fastän vi finns på olika platser, är en gemensam bönetid. Vi har valt kl. 18.55. Ställ gärna ett larm på det klockslaget och var med i bön, eller välj en annan tid som kanske passar bättre.

Vi ber för situationer och människor i Lerum, Sverige och världen med anledning av den pågående pandemin. Vi tänker på:

– Din egna situation
– Enskilda som drabbas på olika sätt (sjukdom, ekonomi, oro, ensamhet, förändrad livssituation…)
– Equmeniakyrkan Lerum och alla kyrkor
– Personer i samhällstjänst (vårdpersonal, beslutsfattare….)

Kanske vill du be den bön som alla kyrkofamiljer, Sveriges kristna råd, gemensamt använder:

Bön för Sveriges ledning och folk
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. 

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. 

I Jesu namn. Amen. 

07 april, 2020