Grön kyrka

Sedan några år tillbaka är församlingen med i det ekumeniska nätverket ”Grön kyrka”. Nätverket uppmanar församlingen att ta ytterligare steg i sitt miljöarbete. Så vad har då hänt sedan beslutet togs?

Styrelsen har jobbat med frågan och har bjudit in till öppna träffar där vi har funderat på hur vi skall gå vidare och vad vi skall satsa på. För oss som träffades kändes det naturligt att återuppta arbetet med barnprylmarknaden. Efter några års paus genomfördes en marknad i höstas. Helgen 27-28 april är det dags för nästa. Att låta kläder få nya ägare i stället för att slänga dem är ett bra miljötänk. Dessutom besöks kyrkan av många människor, inte bara Lerumsbor denna helg. Det är ett bra tillfälle att knyta kontakter och att visa vår kyrka och vår verksamhet. Ett extra plus är att det ger ett gott ekonomiskt tillskott till församlingen.

Under våren har vi också inbjudit till ett ”lagningscafé”. Ett tillfälle att äntligen få lagat det där som ligger hemma och kanske aldrig blir gjort. På plats fanns bl.a symaskiner, nål, tråd och inte minst experthjälp. Vi
tänker att det kommer bli fler tillfällen framöver.

Parallellt med detta har ett nätverk bildats i Göteborg. Det kallar sig ”Bön-handling-hopp”. Styrelsen har haft representanter med på några av dessa träffar. Det är roligt att få, men också att kunna ge inspiration. Här skulle vi önska att någon annan kunde representera församlingen. Känner du att detta är något för dig, eller om du vill engagera dig på något annat sätt i detta viktiga arbete för miljön så kontakta Eva
Törnkvist eller någon annan i styrelsen. Gärna på styrelse@equmeniakyrkanlerum.se

Ju fler vi blir ju mer kan vi göra för miljön och vår framtid!

17 april, 2024