Gudstjänstgrupp för barn 9 år och äldre

Välkommen måndagarna 19/2, 26/2, 5/3 kl. 15-17

Fika, samtal och aktiviteter kring bibeltexter och gudstjänst, lek och övning inför gudstjänst med alla åldrar den 11 mars.

Välkommen!

Anmälan innan 15/2 

01 februari, 2018