Gudsvinden – öppen för det oväntade

…så står det i en av visionscirklarna i församlingens organisationsplan. Det är en ledstjärna för allt som pågår i en församling, men också ett erbjudande för det personliga livet.

Att vara öppen för det oväntade, kan kännas både lockande och skrämmande.
Att vara öppen för det oväntade, kan vara en utmaning för alla oss som vill ha koll på läget.

Kanske vill Gud leda oss på ännu inte upptrampade stigar? Vi behöver mod att prioritera: välja bort och välja, säga nej och säga ja! Ofta kan det personliga samtalet, med Gud eller med en annan människa, hjälpa oss att lyssna till Gudsvinden i vårt inre. Samtalet kan ge oss mod att våga gå, utan att riktigt veta. När evangelisten Johannes skall beskriva livet med Gud skriver han: “Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden” (kapitel 3 vers 8).

Låt oss lyssna tillsammans:
Vad innebär det för församlingen att vara öppen för det oväntade?
Vad innebär det för mig att leva öppen för Gudsvinden?

Välkommen att samtala med Gud, mig och varandra!

Camilla Malm Samuelsson, pastor

23 mars, 2015