Hjälp till 70+

Just nu rekommenderas de som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att de så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Kan du tänka dig att hjälpa till med något för att underlätta för de som är 70+? Det kan vara till exempel inköp av mat eller andra ärenden. Kontakta i så fall någon av våra anställda:

Kontakta Annika
Kontakta Camilla
Kontakta Oscar

23 mars, 2020