Hur kan det bli fred?

Den frågan är väldigt aktuell nu. Fredens väg är temat för en ”Fredsfrukost” Lördagen den 8 november kl 9.00 i Lerums missionskyrka.

Samtal om fredens väg inleds av professor Lars Ingelstam som författat en rapport tillsammans med redaktör Anders Mellbourn om hur det civila samhället kan visa på en fredsväg. Vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens uppmanades församlingar och enskilda att följa hur vi ska skapa liv i fred och frihet.

Välkommen till en högaktuell samling!

För den som vill veta mer om arbete för fred rekommenderas www.fredsagenda2014.se

Välkommen önskar internationella gruppen och miljögruppen

 

07 oktober, 2014