Idéforum “Hur ser den gudstjänst ut, som jag själv vill gå på?”

Onsdagen 25 mars kl. 19.00-21.30

Välkommen till en samtalskväll om gudstjänstens form och innehåll. Tillsammans spånar vi idéer och lyssnar på varandra. Hur kan gudstjänsten tilltala mig som vill vara på gudstjänst i Lerums missionskyrka? Hur ser det gudstjänstliv ut som berättar att vi vill vara en kyrka där alla är välkomna?

Programgruppen och styrelsen inbjuder till vårens IDÉFORUM.

23 mars, 2015