Inbjudan Dialogträff

Thought Bubble Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project
 • Är jag med i en krets? Vilken då?
 • Måste man ta praktiskt ansvar i kyrkan?
 • Jag vill gärna städa toaletter!
 • Jag har inte tiiiiid!
 • Tror inte det är nå’n som vet hur jag mår…
 • Gillar inte alla att greja med växter?
 • Vem bryr sig om vem?
 • Vad är viktigast, teologi eller te o logi?
 • Behövs jag?
 • Jag vill nog inte baka till kyrkfikat…
 • Finns det en liten grupp jag kan vara med i?
 • Undrar hur andra hanterar sina liv…
 • Vad skulle jag kunna bidra med?
 • Om jag inte orkar då…?
 • Vilken funktion har en krets?
 • Och jag då…?
 • Är det bara jag som bryr sig om mig?


Om du känner igen dig i någon av tankarna – då ska du komma på DIALOGTRÄFF!
Vi som inbjuder är en arbetsgrupp som har det spännande och utmanande uppdraget att se över hur vi som församling egentligen fungerar, och om vi behöver göra annorlunda framöver – och det klarar vi inte utan att lyssna in vad just DU tycker! Så vi hoppas du vill komma och försöker ta dig tid.

Välkommen till kyrkan måndag 25 oktober eller onsdag 10 november kl 18.30-20.00.
Utgångspunkten för arbetsgruppens översyn är den uppdelning vi idag har i olika funktionsgrupper (till exempel vaktmästare) och de grupper som är geografiskt orienterade och kallas kretsar. Hittills har kretsarna fungerat olika, både sinsemellan och över tid. Kretskaffe, förmedla information och personlig omsorg har funnits som ingredienser, liksom att vara ett demokratiforum inför församlingsmöten och styrelsebeslut. En första dialogträff har genomförts med kretsledare och ansvariga för vaktmästarlistor. Nu vill vi lyssna till fler! Så kom! Tillsammans kan vi göra vår gemenskap ännu bättre fungerande!

Undrar du hur kvällen går till?
Arbetsgruppen leder en process för reflektion och dialog. Ni som deltar samtalar i små grupper runt bord i Gemenskapen. Erfarenheter, tankar och idéer som kommer fram samlar vi ihop och tar med i arbetsgruppens fortsatta arbete. Vi kan kalla kvällen en workshop eller ett idéforum. Vi vill ha högt till tak och man har rätt att pröva sina tankar och att ändra sig. Vi ser allas bidrag som värdefulla!

Arbetsgruppen

Kontaktperson

17 oktober, 2021