Inkluderande kyrka

DATUM: TISDAG 3 OKTOBER TID:19.00 PLATS: EQUMENIAKYRKAN LERUM

Kontakt: Camilla Malm Samuelsson camilla@equmeniakyrkanlerum.se 0735-606357

Välkommen till en kväll om att vara en kyrka där alla är välkomna.

Tillsammans med två representanter från Betlehemskyrkans BK/EKHO*- grupp Pernilla Martinsson och Karin Careborg, och musiker Ulrika Henkelman lyssnar vi in, samtalar och lär av varandra.

*BK: Betlehemskyrkan. EKHO: ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer.

18 september, 2023