Inspirationskväll ”Att leda samtal”

Söndagen 19 april 17.00-20.00

Välkommen till en kväll för dig som leder mindre grupper i kyrkan eller i yrkeslivet. En kväll för alla som är intresserade av hur mindre grupper kan bli livsnära och hur man kan finna verktyg att starta och leda nya smågrupper, husgrupper, samtalsgrupper och ungdomsgrupper. Camilla Malm Samuelsson och Gunilla Bergstrand.

23 mars, 2015