Juluppropet – för en human migrationspolitik

Idag går startskottet för Juluppropet – för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring av svensk asyl- och flyktingpolitik. Lagstiftningen har hårdnat och myndigheternas tillämpning av lagarna har stramats åt.

Det är dags at det vänder nu. Var med och gör din röst hörd! På www.juluppropet.se kan du skriva på namnlistan och uppmana regeringen att

– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

I kyrkorna ser vi på nära håll hur den skärpta asyl- och flyktingpolitiken slår mot framför allt barn, unga och familjer som berövas hopp och framtidstro. Det handlar om barn och unga som riskerar att utvisas till krigsdrabbade länder och familjer som riskerar att hållas splittrade.

På hemsidan kan du även skriva ut listan och ta med dig dit du går. Var med och sprid uppropet i din församling, i din stad och där du finns. Tack för att du är med och gör skillnad!

Lasse Svensson
kyrkoledare, Equmeniakyrkan

14 december, 2016