Kallelse till församlingens årsmöte den 28 februari kl. 15.00

I år är inget som vanligt och vi kommer därför att hålla mötet digitalt. Det kommer att finnas ett presidium och tekniker på plats i kyrkan och deltagarna får sitta och delta via sin skärm hemifrån. Mötet kommer att hållas via Google meet. Vill man delta fullt ut i mötet genom att kunna skriva frågor i chatt och begära ordet behöver man sitta vid en dator men det går bra att ta del av diskussionerna och besluten via en telefon eller surfplatta.

Under mötet kommer det även att användas en tjänst som heter Mentimeter. Man behöver inte ladda ner något program i förväg för att kunna delta på mötet. Däremot är det bra om man ansluter i god tid innan mötet startar, så att man ser att tekniken fungerar. 

Handlingarna kommer att skickas ut i god tid och då skickas även länken där man ansluter till mötet. Allt material i handlingar kommer inte att gås igenom under mötet, det är därför viktigt att deltagarna har läst på innan. Styrelsen tar gärna emot eventuella frågor i förväg så att det blir ett så effektivt möte som möjligt. 

Vi hoppas och tror att detta kommer att bli ett bra möte.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

20 januari, 2021