Klimatfastan 2024

Den stora fastan börjar på Askonsdagen 14 februari och avslutas på påskafton 30 mars. Även i år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. På klimatfasta.nu finns material och information till fastan.

I Equmeniakyrkan Lerum startar vår gemensamma fasteperiod på Askonsdagen den 14/2 med en nattvardsandakt kl. 12. Under fastan kommer vi särskilt fokusera på klimat, hållbarhet och vår Skapelse i samband med gudstjänsten den 17 mars då vi får besök av Annelie Anderberg, poddare (jord är du) och verksamhetsutvecklare på Bilda inom Hållbarhetsfrågor.

Fastefrågor

Till detta årets fasta finns en aktuell fråga för varje vecka att reflektera eller samtala kring. En introduktion till varje fråga finns på webben och delas på sociala medier på söndagarna. Kanske passar dessa bra vid kyrkfikat, i smågruppen eller bland kollegorna.

Till fastefrågorna >

Gemensam Bön

Under klimatfastan 2024 finns också möjligheten att be en gemensam bön:

Gud, Du som skapar och ger liv,
Du som älskar och räddar!
Led oss denna fastetid in i hållbara
och ödmjuka vanor så att vi ger plats
för ditt rike, inom och utom.

Led oss denna fastetid allt djupare
in i din kärlek så att den kan genomsyra
det vi är och det vi gör.
Led oss denna fastetid i hoppets
riktning så att vi får mod att gå med dig,
genom mörker till ljus.

Låt ditt rike komma, låt din vilja ske.
Amen.

02 februari, 2024