Kyrkokonferensen

IMAG1523

Equmeniakyrkans fjärde kyrkokonferens hölls i Svenska Mässans lokaler i Göteborg den 14-16 maj. Vi var 674 ombud som samlades kring temat ”förvandla världen”.

En ganska djärv målsättning – men varför inte?! Idag bedriver vi mission tillsammans med ett 40-tal samarbetskyrkor och organisationer i 27 länder. Förutom här hemma.

Den internationella prägeln var tydlig i konferensen. Många utländska gäster medverkade i seminarier och lät oss förstå att förböner och stöd behövs på många håll. Även mångfald på hemmaplan uppmärksammades bl a genom seminarium med idéutbyte.

IMAG1525

Stämningen i konferensen var positiv och förväntansfull. Utöver traditionella förhandlingar hade man förberett ett ”påverkanstorg” med stationer där de olika motionerna presenterades. Vi hade chans att gå runt och prata med förslagsställarna och fundera på vad vi tyckte. Det slutade med att vi från Lerum skrev ett ändringsförslag ang arbetsbeskrivning för ungdomsledare. Vårt förslag stöddes av fler och antogs när motionen togs upp till beslut.

Vi var imponerade inte bara av presidiets skicklighet utan också av den varma och stundtals humoristiska anda förhandlingarna hölls i. Debatten var frejdig och prestigelös och handlade bl a om olika missionssatsningar, en framtida utbildnings- och forskningsfond skapad av pengar från försäljningen av missionsskolan på Lidingö och konsensusbeslut som arbetsmetod framöver. Equmeniastyrelsen lät oss påverka deras förslag till beslut och det hela kändes väldigt fräscht och engagerat. Precis som det ska vara, jätteroligt att få uppleva helt enkelt.

Förhandlingarna varvades med seminarier, påverkanstorg och andakter/gudstjänster. Efter fulla konferensdagar bjöd de lokala församlingarna in till kvällsaktiviteter, över hela stan. Konferensen avslutades på lördagskvällen med stor högtidsgudstjänst där 19 pastorer (16 nya och 3 från andra samfund) och 5 diakoner ordinerades och avskiljdes för tjänst inom Equmeniaakyrkan.

Tack för att ni skickade just oss så att vi fick uppleva denna stora varma gemenskap under några inspirerande dagar!

Marie och Roland Brodén

08 juni, 2015