Långfredagsgudstjänst

Välkommen till långfredagsgudstjänst.
En gudstjänst i ord och toner kring korset.

Medverkande: Camilla Malm Samuelsson, Gunilla Bergstrand, mfl. Sångensemble under ledning av Lena Lindälv

Tid: Fredagen den 19/4 kl 10.00

16 april, 2019