Medlemsavgifter Equmenia 2024

Vi är en ideell och ej vinstdrivande förening och för att vi ska kunna bedriva våra verksamheter måste vi ta ut en avgift för att täcka kostnader för lokaler och material. Genom medlemsavgiften blir du medlem i Equmenia Lerum och har då rätt att delta i alla våra aktiviteter, läger osv. Genom medlemskapet ingår även en olycksfallsförsäkring.
Läs mer på: equmeniakyrkanlerum.se/equmenia/medlemsskap

Avgifter 2024

Nytt för detta året är att årsmötet tagit beslut att dela upp våra avgifter. Vi gör detta dels för att underlätta för våra deltagare så att de inte behöva betala en större summa per år utan får möjligheten att göra det per termin. Men även för att underlätta för oss att göra förändringar under året på grund av de nya kommunala bidragsreglerna. Målsättningen är att hålla våra avgifter låga för att alla skall kunna deltaga.

Medlemsavgift

Betalas per kalenderår.
100:-

Deltagaravgift

Betalas per termin.
150:-

Scoutavgift

Betalas per termin
150:-
OBS! Endast för deltagare och ledare i scout.

Är man med flera aktiviteter kostar det inget extra.

Betalning

Faktura skickas ut till alla aktiva deltagare i början av varje termin. För tillkomna deltagare görs ett fakturering en gång per månad till dem.
Vid frågor eller svårigheter gällande betalning kontakta medlemsavgift@equmenialerum.se

Personuppgifter

Equmenia Lerum registrerar sina medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för att kunna söka bidrag då tex kommunen, Equmenia eller Scout kräver personuppgifter på medlemmar för att betala ut bidrag. Genom att betala medlemsavgiften ger ni samtycke till denna hantering.
Mer information: equmeniakyrkanlerum.se/equmenia/gdpr

Fotografering

Vi vill kunna kommunicera bilder från våra aktiviteter i syfte att främja föreningens verksamhet. Som deltagare i våra aktiviteter är det därför viktigt att du känner till att publicering av foton i detta syfte kan ske på hemsida, sociala medier och i annan marknadsföring.
Genom att betala medlemsavgiften ger ni samtycke till denna hantering.
Mer information: equmeniakyrkanlerum.se/equmenia/fotopolicy

14 mars, 2024