Öppen kyrka

Vi erbjuder Öppen kyrka med drop in på söndagar, se kalendern för mer information. Detta är en enkel form av gudstjänst som vi håller under pandemi-tiden och som vi räknar med att inte behöva ställa in, utan kunna genomföra även om ansvariga blir sjuka. Vaktmästare och anställda är närvarande. Vi behåller denna form så länge den går i linje med myndigheternas rekommendationer.

Kyrkorummet är öppet för ljuständning och bön och det finns musik i högtalarna.

Under drop-in-söndagarna finns möjlighet att gå en reflektionsvandring med ett antal stationer. Reflektionsvandringen finns uppsatt runtom i kyrkorummet och vid stationerna kan man stanna till, sitta ned, och ta del av korta reflektioner, dikter, sång- och bibeltexter, som inspiration till egen reflektion och bön.

Du kan även ta del av reflektionsvandringen utomhus, runt kyrkobyggnaden och i dess omgivningar, eller där du bor eller befinner dig. För vandring utomhus där du själv väljer finns dokument att tillgå vid kyrkans entré, på hemsidan och Facebook.

Reflektionsvandringens material i kyrkorummet och runt kyrkobyggnaden varierar från vecka till vecka, med början i söndagens Öppen kyrka. Materialet sitter uppsatt alla dygnets timmar, så du kan även välja en annan dag och tid att vandra än söndagens Öppen kyrka, men det är härligt att få ses till gudstjänst, även om det är annorlunda och på lite distans.

Välkommen till Öppen kyrka och välkommen att reflektionsvandra:
– i kyrksalen,
– utomhus runt kyrkans tomt,
– längs Säveån, till Aludden och tillbaka igen på andra sidan ån,
– där du befinner dig.

Vi vädjar, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, att var och en med symptom, även milda, ska hålla sig hemma och avstå att komma till kyrkan. Håll avstånd till andra, minst 2 m. Undvik nära kontakt. Om du promenerar i sällskap, gå inte i grupp, kanske 2 och 2, men håll distans. Vi vädjar också att alla 70+ håller de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger.

02 april, 2020