Påsk

Herren lever våga tro det, lämna den tid som gått.
Hoppet är framtid, nu är livet vår möjlighet.

Herren lever, orden når oss: Se jag gör allting nytt.
Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa.

(Psalmer och Sånger 155 vers 1 och 3)

Under påsken påminns vi om att Jesus delar allt mänskligt lidande, utanförskap och övergivenhet. Hans uppståndelse berättar om livets seger över döden och kan ge framtidshopp efter ett år av pandemi. Jesus har uppstått för mig, dig och världen! Det har påverkat världshistorien och det fortsätter påverka människor över hela vår jord.
Vad betyder påsk för dig?

Varmt välkommen att ta del av årets påskfirande!
Hälsningar Annika, Camilla och Oscar

1 april, Skärtorsdag

Getsemanevandring utomhus, runt kyrkobyggnaden

kl. 16.00, 16.30, 17.00, 18,30, 19.00 eller 19.30
Vandringen sker utomhus oavsett väder och håller på ca 20 minuter. Den genomförs gruppvis med ett maxantal på åtta personer per grupp, där tre grupper kan vara i gång samtidigt. Under vandringen stannar vi vid 7 stationer som bland annat innehåller bibelläsning, bön och möjlighet till nattvard. I samband med vandringen finns även möjlighet till egen stillhet och ljuständning inomhus i kyrksalen.
Vandringsledare: Annika Andreasson, Camilla Malm Samuelsson, Oscar Molneryd

2 april, Långfredag kl. 10

webbsänd gudstjänst

Tema: Korset 
Ord: Camilla Malm Samuelsson, Annika Andréasson, Oscar Molneryd
Sång/musik: Therése Wissö, Ragnhild Erséus, Daniel Strauss, Fredrik Hjelm, Lena Lindälv
Läsning från Matteusevangeliet. Texter från Iona: “berättelser från folkmassan”.

4 april, Påskdag kl. 10

webbsänd gudstjänst

Tema: Jesus har uppstått för mig, dig och världen!
Ord: Oscar Molneryd, Camilla Malm Samuelsson, Annika Andreasson
Sång: Sånggrupp med barn och vuxna.
Musik: Lena Lindälv, Hasse Bergstrand, Jacob Sollerman
Läsning från Matteusevangeliet. Delande av personliga berättelser.

Påskfika tillsammans med andra?
Två erbjudanden: digitalt kyrkfika eller medhavd fika utomhus runt kyrkan.

Reflektionsvandring

Från och med påskhelgen kan du själv göra en påskvandring genom att ta del av
reflektionsvandringen som finns uppsatt runt kyrkobyggnaden

24 mars, 2021