Pausa i höstmörkret

Lördag 18 november – halvdag eller heldag
Välkommen till en stilla dag med möjlighet till egen tid, tystnad, reflektion, gemenskap och samtal.
Tema: Mötet med Jesus förvandlar

Anmäl dig till förmiddag eller eftermiddag, eller varför inte till hela dagen?
Ledare är pastor Camilla Malm Samuelsson och diakon Annika Andreasson.

Förmiddag kl 9-12.15
Vi börjar med frukost och gemensam morgonbön. Därefter kan du välja att vara på egen hand eller tillsammans med andra i vägledd bibelmeditation med delande och egen tid i tystnad. Mot slutet går alla som vill en kort pilgrimsvandring. Förmiddagen avslutas med gemensam ljuständning.
Under hela dagen erbjuds möjlighet till skapande, musik, tystnad, egen reflektion, läsning, bön och vila.

Eftermiddag kl 12.15-16
Vi börjar med lunch och därefter kan du välja att vara på egen hand eller i gemenskap med andra i kreativ bibelläsning, med samtal och egen tyst reflektion. Dagen avslutas för alla med nattvardsandakt.
Under hela dagen erbjuds möjlighet till skapande, musik, tystnad, egen reflektion, läsning, bön och vila.

Kostnad:
Förmiddag 50 kr
Eftermiddag 100 kr
Heldag 150 kr

Anmälan senast 13 november till camilla@equmeniakyrkanlerum.se 0735-606357 eller annika@equmeniakyrkanlerum.se 0793-193212. Uppge när du vill delta och särskilda matbehov. Begränsat antal deltagare.

29 september, 2023