Pausa i naturen – Lördag 20 April

Välkommen till en vårdag i gemenskap och med möjlighet att vara för dig själv. Under förmiddagen pilgrimsvandring, under eftermiddagen stillhet. Du erbjuds vandring, vila, tystnad, reflektion, egen tid, gemenskap och samtal.

Tema: Det ljusnar – det finns hopp!

Anmäl dig till förmiddag eller eftermiddag, eller varför inte till hela dagen?
Ledare är pastor Camilla Malm Samuelsson och diakon Annika Andreasson. 

Förmiddag kl 9-12 Pilgrimsvandring
Avfärd kl. 8.45 från kyrkan för de som vill samåka. Efter en gemensam morgonbön ger vi oss iväg på en vandring där vi med hjälp av input samtalar med varandra, fikar och firar nattvard.

Lunch i gemenskap på Blomsholm kl 12-13

Eftermiddag kl 13-16
Vi börjar med en kort andakt och sedan kan du med naturen som kuliss på egen hand skapa, paddla, bada, reflektera, fika, läsa, be och vila. Under en del av tiden kan du tillsammans med andra lyssna på och samtala kring en bibeltext. 

Fika och lunch – Var och en tar med sig det man vill äta.

Blomsholm är församlingens friluftsgård som ligger vid Stora Härsjön, Gamla Härskogsvägen 2.

Dagen genomförs oavsett väder eftersom det finns möjlighet att vara inomhus.

Anmälan senast 15 april till camilla@equmeniakyrkanlerum.se 0735-606357 eller annika@equmeniakyrkanlerum.se 0793-193212. Uppge när du vill delta.

26 februari, 2024