RPG gemenskapsträffar hösten 2023

Gemenskapsträffarna hålls i Equmeniakyrkan Lerum torsdagar kl. 11. De börjar med andakt följt av
samvaro runt kaffeborden och dagens program,

31 augusti
TEMA: HÄLSA – ”PRATA STRUNT” OCH MÅ BRA – OM HÄLSOSAM GEMENSKAP
Susanne Strang har disputerat och forskat kring existentiella frågor i sjukvården och arbetat vid
Sahlgrenska. Att vi människor bryr oss om varandra – det handlar föreläsningen om.


14 september
TEMA: MUSIK – RÖSTER OCH EKON I HUVUDET PÅ EN GAMMAL KÖRLEDARE
Gunnar Eriksson Professor emeritus, ledare för Göteborgs kammarkör sedan 1963 och massor av
utmärkelser som Årets körledare, Ledamot av kungliga musikaliska akademin, Medalj för tonkonstens främjande, Olle Adolfssons minnespris mm


12 oktober
TEMA: SAMHÄLLE – ÄVENTYR I TIDNINGARNAS VÄRLD
Peter Hjörne Journalist. Tidigare tredje generationens


9 november
TEMA: VÄRLDEN – ATT GE HOPP MITT I KAOSET I MELLANÖSTERN
Emanuel Furbacken har på Equmeniakyrkans uppdrag arbetat i Syrien och Israel/Palestina. I Syrien handlar
det om att stötta och hjälpa och i Israel/Palestina bl.a. genom det ekumeniska “följeslagarprogrammet”. Furbacken ger oss en bild av dessa verksamheter med både dess svårigheter och glädjeämnen.


7 december
TEMA: MEDMÄNNISKA – BAKOM MURARNA
Per Kjellberg berättar om sitt liv som fängelsepastor i Göteborg

19 augusti, 2023