Samling i flyktingfrågan 1/2 19:00

Vad kan vi bidra med för en god integration?
Inspiration, samtal och exempel på hur vi kan engagera oss för flyktingar.
Måndag 1 februari klockan 19:00
19 januari, 2016