Sommarkaffe

Onsdagen den 21 juni kl. 11.00

Andakt med sång och musik
Fika med allsång och musikkryss

 

Gunilla Bergstrand, Ulrika Henkelman,
Kent Eriksson och Hans Bergstrand

09 juni, 2017