Stilla dag 1:a april kl 9-16

Välkommen till en dag i tystnad, eftertanke, bön och stillhet

Tema: ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?”

Stillheten bjuder oss att stanna upp och fundera över vårt liv och vår längtan: Varifrån kommer jag? Var befinner jag mig nu? Vart är jag på väg?

Dagen inleds med enkel frukost och en introduktion till retreat och stillhet. Därefter har du egen tid i gemensam tystnad. Det finns möjlighet att delta i vägledd meditation med bilder och bibeltext, enskilt samtal, massage, skapande och andakt. Du formar din egen dag och är med på det du vill. Vi äter lunch tillsammans och kaffe/te finns framdukat hela dagen.

Ledare är pastor Camilla Malm Samuelsson och diakon Gunilla Bergstrand
Massörer är Inger Burgén Levin och Gunilla Eriksson

Kostnad: 150 kr. Begränsat antal deltagare
Anmälan till Camilla Malm Samuelsson 0735-606357 före 23 mars

20 februari, 2017