STILLA DAG

Lördagen 2 april kl. 9 – 17
i Equmeniakyrkan Lerum
Välkommen till en dag i tystnad,
eftertanke, bön och stillhet!
”Varje morgon får jag börja om”

Stillheten bjuder oss att stanna upp och fundera över vårt liv och vår
längtan: Varifrån kommer jag? Var befinner jag mig nu? Vart är jag på väg?

Dagen inleds med enkel frukost och en introduktion till retreat och stillhet.
Därefter har du egen tid i gemensam tystnad.
Det finns möjlighet att delta i vägledd meditation med bilder och bibeltext,
rörelsemeditation, enskilt samtal, handmassage, skapande, promenad och
andakt. Du formar din egen dag och är med på det du vill.
Vi äter lunch tillsammans och kaffe/te finns framdukat hela dagen.

Ledare är pastor Camilla Malm Samuelsson och diakon Annika Andréasson
Massör är Gunilla Eriksson.

Anmälan till Camilla Malm Samuelsson 073-560 63 57 före 27 mars.
Kostnad: 100 kr. Begränsat antal deltagare.

23 februari, 2022