Stilla kväll i fastan

Onsdag 22 februari kl. 18.30-21

Kom och inled fastan med tid för reflektion och bön i gemenskap med andra.

Vi börjar kl. 18.30 med soppa och samtal följt av gemensam bibelläsning med hjälp av ”Lectio Divina” (andlig läsning). Därefter blir det egen tid i tystnad med möjlighet till bön, vila, måla, skriva, läsa. Kvällen avslutas med nattvardsandakt –  Askonsdagsmässa (öppen för alla).
Ledare: Diakon Annika Andreasson och Pastor Camilla Malm Samuelsson
Anmälan till Annika eller Camilla senast måndag 20/2. Uppge eventuell matallergi vid anmälan. Soppan serveras till självkostnadspris.

Stilla kväll i Fastan blir det även den 15 mars kl. 18.30-21.

29 januari, 2023