Stilla kväll i fastan

Fastan är en förberedelsetid där vi får stanna upp och möta livet som det är. Välkommen till en eller två stilla- retreatkvällar med rum för stillhet, reflektion och bön.

Onsdag 27 februari kl. 18-21 anmälan senast 24/2.
Onsdag 27 mars kl. 18-21 anmälan senast 24/3

Kvällarnas upplägg:
Kl. 18 soppa och samtal
Kl. 18.30 Introduktion till retreat och stillhet, samt gemensam bibelmeditation.
Kl. 19-20.30 Egen tid i tystnad – med möjlighet att skriva, måla, vara, be, skapa, reflektera, läsa, vila, samtal med Camilla eller Gunilla.
Kl. 20.30 Gemensam avslutning med nattvardsandakt

Kostnad: 50 kr.

Kontaktperson
Camilla Malm Samuelsson
Gunilla Bergstrand

02 januari, 2019