Stilla kväll

Stilla kväll i gemenskap med andra. Ledare: Annika Andreasson och Camilla Malm Samuelsson.
Anmälan till camilla@equmeniakyrkanlerum.se

Upplägg:
18.30 Soppa och samtal
19 Lectio Divina
19.30-20.30 Egen tid med möjlighet till bön, vila, måla, skriva, läsa.
20.30 Askonsdagsmässa – en nattvardsandakt (öppen för alla)

10 januari, 2023