Löftesoffer – Stoltrivs i GEMENSKAPEN

Så kan det bli – Vi kan snart både stoltrivas och stortrivas i Gemenskapen. De gamla stolarna har tjänat ut och nya är på väg in. Det blir en storsatsning. Förutom stolar blir det nya ljuddämpande bord och allmän uppfräschning. Förutsättningar för fortsatt härlig gemenskap i nya Gemenskapen finns i alla möjliga konstellationer.

Men så var det det här med det ekonomiska. Även här handlar det om storsatsning. På årsmötet beslutades att vi ska samla in till hela förnyelsen som går på c:a 415.000 kr. Ett stort belopp, men om vi hjälps åt och verkligen tar till oss glädjen med förnyelse så blir även bidragen betydande.

Varje sittplats (stol och bordsdel) går på c:a 5.000 kr. Vår förhoppning är att många ska satsa på en ”egen” stol (eller möjligen flera) och bidra därefter. Gör vi det kommer vi att klara insamlingsmålet. Alla bidrag – både större och mindre är naturligvis välkomna. 

Vi satsar nu på ett löftesoffer vilket innebär att ni redovisar vad ni kan bidra med. På så sätt får vi en uppfattning om hur vi går i land med insamlingen. Ni kan lämna ert löftesoffermedgivande via detta formulär

Inbetalning kan ske på följande sätt och det är viktigt att i samtliga fall ange ”Stolar”
• Till församlingens bankgiro 267-7458
• Genom månatlig överföring till församlingens bankkonto nr 8304-8 123 050 557-8. Rådfråga din bank om du är osäker på förfarandet.
• Genom swish till församlingens nr 1236968101

Insamlingsgruppen (Göran Damré, Gabriella Genberg, Calle Hedström och Anna Svenstig) på uppdrag av styrelsen i Equmeniakyrkan Lerum

08 september, 2018