Temaår Efesierbrevet – Se vilket hopp

Tillsammans med Equmeniaförsamlingar i hela Sverige är vi i Lerum med i temaåret ”Se vilket hopp – Efesierbrevet”. Temaåret inspirerar till bibelläsning utifrån kyrkans färdplansarbete under rubrikerna – Dela tron vidare och heliga vanor.

Tanken är att allt material är tidlöst för att användas nu eller senare. Syftet är att på olika sätt uppmuntra och utmana människor i alla åldrar att lära känna Jesus genom att läsa Bibeln – tillsammans, i smågrupp, hemma, i kyrkan och i bokform. 

Efesierbrevet skrevs till en specifik församling för längesen, men läsningen av brevet vill utmana oss att tänka på hur vi kan vara församling nu och in i framtiden. Vad kan vi lära och utmanas i? Kan vi finna tröst och vägledning för våra liv som enskilda kristna och som församling? Genom bibelordet kan Gud hjälpa oss att reflektera och fördjupas i vår tro och vårt uppdrag som individer och församling. Det finns hopp!

I Lerum tänker vi att temaåret ligger i linje med vår verksamhetsplan och vision ”Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus kan förvandla mig, dig och världen. Några hållpunkter i vår församling:

24-25 februari ”Kickoff” för ”Se vilket hopp – Efesierbrevet”
Under årsmöteshelgen ges en kort input och några handfasta tips på hur vi kan använda Andaktsboken och Efesierbrevet i enskilda andakt, i husgrupper och samtalsgrupper, i arbetsgrupper och ledargrupper.

Boken ”Se vilket hopp – 32 andakter inspirerade av Efesierbrevet för att dela tron” finns till försäljning i kyrkans entré. 40 kr. Boken innehåller 32 personliga reflektioner baserade på en text från Efesierbrevet. Varje andakt innehåller en fråga för egen reflektion eller samtal i grupp. Längst bak i boken finns ett förslag på upplägg för samtal i grupp. Vår församlingsmedlem Peter Molyneux har skrivit en av reflektionerna.

Bibelläsningsplan i pappersform finns redan nu att tillgå på kyrktorget eller ladda ner på equmeniakyrkans hemsida. Där kan du också ladda ner bibelläsningsplanen i en app.

Onsdagkvällar kring Efesierbrevet kl. 19-21
Reservera redan nu: 20/3, 24/4, 22/5
Mer information om upplägg och innehåll kommer.
Det går bra att vara med även om man inte kan alla gånger.
Anmäl ditt intresse till Camilla * Här hittar du mer information https://equmeniakyrkan.se/utbildning/tema-bibeln/efesierbrevet/

03 januari, 2024